De algemene voorwaarden van Mode in Wolle GmbH

 
Opmerking:
De Algemene voorwaarden zijn geschreven in het Duits en vervolgens vertaald met ww.DeepL.com.

 
Status: 30.08.2023

 

1. geldigheid
De AV zijn van toepassing op alle aanbiedingen en producten van Mode in Wolle GmbH. Verkoop en levering vinden uitsluitend plaats volgens de in deze AV opgenomen voorwaarden. Voorwaarden van de klant die strijdig zijn met of afwijken van deze AV worden niet erkend, tenzij Mode in Wolle GmbH uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd met een afwijking.

 
2. Dienst en aanbod
Mode in Wolle GmbH levert professionele en zorgvuldige diensten volgens de principes van deze AV. Alle aanbiedingen in de webshop van www.andreakreativ.ch (inclusief de webadressen www.andreakreativ.com, www.andreakreativ.de, www.modeinwolle.ch, www.andreakreativ.fr, www.andreakreativ.nl, www.lescreationsandrea.ch, www.andreakreativ.net) zijn vrijblijvend en niet-bindend. Ze gelden ook alleen als een product op dat moment op voorraad is. Afwijkingen (bijvoorbeeld in kleur en structuur) van de geleverde producten ten opzichte van het origineel getoond in de webshop zijn mogelijk als gevolg van verschillende beeldscherminstellingen. De illustraties en inhoudsbeschrijvingen in deze webshop dienen daarom alleen ter illustratie.

 
3. Totstandkoming van de overeenkomst
Door op de knop "Kopen" te klikken, wordt een bindende bestelling geplaatst voor de artikelen in het winkelmandje. Door de bestelling te plaatsen, accepteert de klant ook deze Algemene Voorwaarden. Een ontvangstbevestiging van de bestelling wordt direct na ontvangst door Mode in Wolle GmbH per e-mail verstuurd. Als een artikel niet meer leverbaar is, wordt de klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. De koopovereenkomst komt tot stand door de levering van de goederen aan de klant.

 
4. Productinformatie en prijzen
Mode in Wolle GmbH streeft er altijd naar om klanten zo goed en transparant mogelijk te informeren over de producten en diensten die worden aangeboden in de webshop www.andreakreativ.ch (inclusief de webadressen www.andreakreativ.com, www.andreakreativ.de, www.modeinwolle.ch, www.andreakreativ.fr, www.andreakreativ.nl, www.lescreationsandrea.ch, www.andreakreativ.net). Daartoe stelt Mode in Wolle GmbH informatie over de producten volgens de specificaties van de fabrikant op een duidelijke en klantvriendelijke manier samen voor de klanten. Mode in Wolle GmbH is daarom niet aansprakelijk voor de gepresenteerde informatie en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van de gegevens van de fabrikant. In het bijzonder kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. De in de webshop vermelde prijzen zijn altijd in Zwitserse frank of in euro. Zwitserse frank (CHF) wordt alleen berekend voor leveringen binnen Zwitserland. Voor leveringen naar alle andere (Europese) landen worden europrijzen berekend.

 
5. Minimum bestelhoeveelheden
Voor bestellingen in de webshop www.andreakreativ.ch gelden geen minimale bestelhoeveelheden of minimale verkopen.

 
6. betalingsvoorwaarden
Mode in Wolle GmbH biedt verschillende betalingsmogelijkheden op de website, namelijk Paypal, creditcard en vooruitbetaling.

Voor de betaalmethode "Vooruitbetaling" sturen wij u de betalingsinformatie (rekeninggegevens) met de orderbevestiging. Mode in Wolle GmbH controleert twee keer per week de ontvangst van de betaling op de bedrijfsrekening. Zodra de betaling is ontvangen, wordt dit aan u bevestigd en worden de goederen onmiddellijk verzonden.

 
7. Levering
Mode in Wolle GmbH verzorgt de verzending van de goederen vanuit Zwitserland. De goederen worden verzonden naar elk Europees land en naar niet-Europese landen.

Gedetailleerde verzend- en verpakkingskosten vind je op de pagina Verzend- en betalingsvoorwaarden (https://andreakreativ.ch/de/content/1-versand-und-zahlungsbedingungen).

Voor leveringen naar andere Europese landen kunnen extra douanerechten van toepassing zijn, afhankelijk van de hoeveelheid en grootte van de gekochte artikelen. De ontvanger van de goederen is verantwoordelijk voor het betalen van deze kosten en belastingen. De webshop www.andrekreativ.ch kan deze kosten niet tonen tijdens het aankoopproces. De douanekosten en belastingen zijn afhankelijk van het ontvangende land, het type goederen, de winkelwaarde inclusief verzendkosten en het gewicht van de zending. 

De levertijd bedraagt 2 tot 5 dagen, afhankelijk van de locatie van de ontvanger. Mode in Wolle GmbH doet geen toezeggingen met betrekking tot de levertijd, daarom kunnen hier geen aansprakelijkheidsclaims worden ingediend in het geval van te late levering. Als bij ontvangst van de bestelling al te voorzien is dat een levering ongebruikelijk lang zal duren, zal ons serviceteam u uiteraard proactief informeren.

 
8. eigendomsvoorbehoud
De goederen blijven eigendom van Mode in Wolle GmbH tot volledige betaling heeft plaatsgevonden. 9. Rückgabe und Umtausch

 
9. retourneren
Retourneren of ruilen van appliqués en andere artikelen besteld via www.andreakreativ.ch is over het algemeen mogelijk met een retourrecht van 14 dagen. De terugzending of omruiling kan alleen worden gegarandeerd door Mode in Wolle GmbH als de goederen ongeopend en in de originele verpakking zijn en met de juiste kennisgeving vooraf. De verzendkosten voor een retourzending of omruiling zijn voor rekening van de koper.

Uitgesloten van retourneren en ruilen is literatuur besteld via de webshop: www.andreakreativ.ch. Dit zijn tijdschriften, tijdschriften als PDF download en losse instructies gedrukt en losse instructies als PDF download.

Alleen in gerechtvaardigde uitzonderingsgevallen en na individueel overleg met Mode in Wolle GmbH kan tot retournering of omruiling worden overgegaan. De prijsgrondslag voor retourneren of ruilen is altijd maximaal de actuele prijs geldig op de dag van retourneren of ruilen.

In het geval van artikelen die speciaal voor de klant zijn gekocht, evenals op maat gemaakte artikelen, zijn retourzendingen of omruilingen volledig uitgesloten. In principe controleert Mode in Wolle GmbH elke levering voor verzending om er zeker van te zijn dat de artikelen van onberispelijke kwaliteit zijn. Mochten zich desondanks gebreken voordoen, dan controleert Mode in Wolle GmbH de gereclameerde gebreken, die schriftelijk per post of e-mail moeten worden meegedeeld. Indien de goederen daadwerkelijk defect zijn, worden deze uiteraard omgeruild. Verder aanvaardt Mode in Wolle GmbH geen enkele aansprakelijkheid in geval van ondeskundige verwerking of behandeling of overmatig gebruik van de artikelen.

 
10. Aansprakelijkheid
Mode in Wolle GmbH verplicht zich jegens de klant om de diensten met de nodige zorgvuldigheid uit te voeren in overeenstemming met de principes van deze AV. Schadeclaims voortvloeiend uit onmogelijkheid tot nakoming, contractbreuk, culpa in contrahendo en onrechtmatige daad zijn in hun geheel uitgesloten tegen Mode in Wolle GmbH, behalve in het geval van opzet of grove nalatigheid, en tegen de plaatsvervangers van Mode in Wolle GmbH. Aansprakelijkheid voor indirecte schade en gevolgschade voortvloeiend uit het gebruik, door gebrekkige prestatie of prestatieverlies, is eveneens uitgesloten.

 
11. gegevensbescherming
Een veilige overdracht van gegevens en een optimale bescherming van de privacy staan centraal bij Mode in Wolle GmbH. Hiervoor zijn verschillende maatregelen genomen.

1) De in het kader van een bestelling verzamelde gegevens worden principieel niet doorgegeven. Alleen de kantoren die belast zijn met de verwerking van de bestelling krijgen toegang tot de gegevens die voor hen absoluut noodzakelijk zijn. Een aangesteld logistiek bedrijf of een verzend-/koeriersdienst kan bijvoorbeeld adresgegevens en telefoonnummer ontvangen om de goederen te leveren.

2) Om de webshop en onze diensten te optimaliseren, worden in de webshop verschillende gegevens verzameld. Een gedetailleerde uitleg vindt u in onze gegevensbeschermingsverklaring op de volgende pagina: https://andreakreativ.ch/de/content/2-datenschutz. 

3) Mode in Wolle GmbH slaat alle gegevens op in een beveiligd systeem en alleen zolang als passend en dus toegestaan is met betrekking tot de contractuele relatie.

4) Alle klanten en contractuele partners kunnen te allen tijde bij Mode in Wolle GmbH informeren welke informatie over hen is opgeslagen.

 
12. Plaats van uitvoering, jurisdictie en rechtsstelsel
1) Onze zakelijke activiteiten zijn uitsluitend gebaseerd op Zwitsers recht. De plaats van uitvoering en jurisdictie is de statutaire zetel van Mode in Wolle GmbH volgens de inschrijving in het handelsregister. 2. Het recht van de Zwitserse Bondsstaat is van toepassing.

2) Het recht van de Zwitserse Bondsstaat is van toepassing. De bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zijn niet van toepassing in de relatie tussen ons en de koper. 13. Scheidbaarheid.

 
13. Scheidbaarheidclausule
Indien een of meer bepalingen van deze AV ongeldig zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. De ongeldige bepaling wordt vervangen door de relevante wettelijke bepaling.

iqitcookielaw - module, put here your own cookie law text

Product toegevoegd aan verlanglijstje