• De klant machtigt mode in wolle GmbH en stemt ermee in dat de gegevens van de klant zoals deze nodig zijn voor het zaken doen met de klant, in de zin van de Wet op de Privacy worden gebruikt, bewaard en beoordeeld.
  • mode in wolle GmbH bewaart en gebruikt de persoonlijke gegevens van haar klanten voor de afwikkeling van opdrachten en eventuele reclamaties. Het e-mail adres van haar klanten wordt uitsluitend ter afwikkeling van het verdrag gebruikt.
  • mode in wolle GmbH geeft geen persoonlijke gegevens van haar klanten aan derden verder!
  • De klant heeft het recht op informatie over en tevens de mogelijkheid om zijn persoonlijke gegevens te blokkeren, veranderen en verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links:

Onze site biedt een aantal links met externe websites van derden aan. Wij wijzen erop dat wij geen enkele invloed op de inhoud van deze sites hebben. Als gevolg hiervan kunnen wij ook niet aansprakelijk worden gesteld voor deze sites. Voor de inhoud van gelinkte sites is uitsluitend de aanbieder van deze site verantwoordelijk. Wanneer een site aan de onze wordt gelinkt is deze vooraf door ons onderzocht op onwettige inhouden en/of strijdigheden met het huidige recht. Ten tijde van de aankoppeling waren geen strafbare zaken herkenbaar. Permanente controle van gelinkte sites is echter uit praktische gronden en zonder concrete aanwijzingen van onwettige activiteiten niet mogelijk. Bij ontdekking van strafbare of onwettige activiteiten worden dergelijke links met onmiddellijke ingang verwijderd.

Auteursrechten:

Mode in Wolle GmbH probeert zoveel mogelijk de auteursrechten van anderen in acht te nemen. O.a. door zelf ontworpen modellen of licentievrije modellen te gebruiken.
De door de site aanbieder gemaakte inhouden en werken op deze site pagina's zijn het Zwitserse auteursrecht onderhevig. Bijdragen van derden zijn als zodanig aangegeven. De vermeerdering, bewerking, verspreiding en iedere andere vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht zijn uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende auteurs of producenten. Downloads en kopieën van deze Site of inhoudelijke delen ervan zijn voor zowel privé als industriële doeleinden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet toegestaan!

Bescherming privacy en persoonlijke gegevens:

Voor zover op onze site persoonlijke gegevens (zoals naam, adres of e-mail adressen) gevraagd worden, dan worden deze zoveel mogelijk op vrijwillige basis gegeven. Het is geprobeerd de gebruikmaking van de site en de service van de site zonder opgeven van persoonlijke gegevens mogelijk te maken.
Het gebruik van in het kader van de uitgeversplicht gepubliceerde contactgegevens door derden, voor toezending van niet uitdrukkelijk opgevraagd reclamemateriaal is hierbij uitdrukkelijk verboden. De onderhouder van de site dreigen uitdrukkelijke gerechtelijke stappen in geval van ongevraagde toezending van reclame items zoals bijvoorbeeld door middel van spam-mails.